Braided Trim

 • 1" White Gimp Braid
  $1.94 / Yard
   yard

  1" White Gimp Braid

  Product #: 16131

  $1.94 / Yard
 • 1" Gold Gimp Braid
  $1.94 / Yard
   yard

  1" Gold Gimp Braid

  HURRY! Almost Sold Out.

  Product #: 16130

  $1.94 / Yard
 • 1" Black Gimp Braid
  $1.94 / Yard
   yard

  1" Black Gimp Braid

  Product #: 16129

  $1.94 / Yard
 • 1/2" Gold Metallic Braid
  $1.94 / Yard
   yard

  1/2" Gold Metallic Braid

  Product #: 16127

  $1.94 / Yard
 • Pink Mohair Braid

  Regular Price: $6.99 / Yard

  Sale: $6.29 / Yard

   yard

  Pink Mohair Braid

  Product #: 10825

  Regular Price: $6.99 / Yard

  Sale: $6.29 / Yard

 • 3/8" Gold/Silver Metallic Braid
  $1.99 / Yard
   yard

  3/8" Gold/Silver Metallic Braid

  Product #: 10821

  $1.99 / Yard
 • Brown Mohair Braid
  $6.99 / Yard
   yard

  Brown Mohair Braid

  Product #: 10816

  $6.99 / Yard
 • 1/4" White Gimp Braid
  $0.99 / Yard
   yard

  1/4" White Gimp Braid

  HURRY! Almost Sold Out.

  Product #: 10739

  $0.99 / Yard
 • 1/4" White Gimp Braid
  $0.99 / Yard
   yard

  1/4" White Gimp Braid

  Product #: 10738

  $0.99 / Yard
 • 1/4" White Gimp Braid
  $0.99 / Yard
   yard

  1/4" White Gimp Braid

  Product #: 10737

  $0.99 / Yard
 • 3/4" White Gimp Braid
  $2.99 / Yard
   yard

  3/4" White Gimp Braid

  Product #: 10696

  $2.99 / Yard
 • 7/8" Black Gimp Braid
  $2.99 / Yard
   yard

  7/8" Black Gimp Braid

  Product #: 10662

  $2.99 / Yard
 • Black Velvet Braid
  $3.99 / Yard
   yard

  Black Velvet Braid

  Product #: 10524

  $3.99 / Yard
 • 3" Black Gimp Braid
  $2.99 / Yard
   yard

  3" Black Gimp Braid

  Product #: 7309

  $2.99 / Yard
 • Dark Beige Metallic Braid
  $5.00 / Yard
   yard

  Dark Beige Metallic Braid

  Product #: 300105

  $5.00 / Yard
 • Ivory Pink Braided Trim

  Regular Price: $2.00 / Yard

  Sale: $1.80 / Yard

   yard

  Ivory Pink Braided Trim

  Product #: 300104

  Regular Price: $2.00 / Yard

  Sale: $1.80 / Yard

 • Royal/Antique Gold Metallic Braid
  $3.94 / Yard
   yard

  Royal/Antique Gold Metallic Braid

  Product #: 24553

  $3.94 / Yard
 • Cranberry/Antique Gold Metallic Braid

  Regular Price: $3.94 / Yard

  Sale: $3.55 / Yard

   yard

  Cranberry/Antique Gold Metallic Braid

  HURRY! Almost Sold Out.

  Product #: 24552

  Regular Price: $3.94 / Yard

  Sale: $3.55 / Yard

 • Black/Antique Gold Metallic Braid
  $3.94 / Yard
   yard

  Black/Antique Gold Metallic Braid

  Product #: 24550

  $3.94 / Yard
 • 1/2" Antique Gold Metallic Braid
  $3.94 / Yard
   yard

  1/2" Antique Gold Metallic Braid

  HURRY! Almost Sold Out.

  Product #: 24549

  $3.94 / Yard
 • 1.25" Antique Gold Metallic Braid
  $3.94 / Yard
   yard

  1.25" Antique Gold Metallic Braid

  HURRY! Almost Sold Out.

  Product #: 24531

  $3.94 / Yard
 • 1/2" Silver/White Metallic Braid
  $3.94 / Yard
   yard

  1/2" Silver/White Metallic Braid

  Product #: 24504

  $3.94 / Yard
 • 1/2" Gold/Silver Metallic Braid
  $3.94 / Yard
   yard

  1/2" Gold/Silver Metallic Braid

  Product #: 24503

  $3.94 / Yard
 • Antique Gold/Black/Kelly Metallic Braid
  $2.94 / Yard
   yard

  Antique Gold/Black/Kelly Metallic Braid

  HURRY! Almost Sold Out.

  Product #: 24502

  $2.94 / Yard
 • Antique Gold/Black Metallic Braid
  $2.94 / Yard
   yard

  Antique Gold/Black Metallic Braid

  Product #: 24501

  $2.94 / Yard
 • Black/Silver Iridescent Metallic Braid
  $2.49 / Yard
   yard

  Black/Silver Iridescent Metallic Braid

  HURRY! Almost Sold Out.

  Product #: 24499

  $2.49 / Yard
 • Red/Gold/Silver Iridescent Metallic Braid
  $2.49 / Yard
   yard

  Red/Gold/Silver Iridescent Metallic Braid

  Product #: 24498

  $2.49 / Yard
 • Royal Silver Iridescent Metallic Braid
  $2.49 / Yard
   yard

  Royal Silver Iridescent Metallic Braid

  Product #: 24497

  $2.49 / Yard
 • Silver/White Gold Metallic Braid
  $2.49 / Yard
   yard

  Silver/White Gold Metallic Braid

  Product #: 24496

  $2.49 / Yard
 • 1/2" Silver/White Metallic Braid
  $2.49 / Yard
   yard

  1/2" Silver/White Metallic Braid

  Product #: 24495

  $2.49 / Yard